Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ-ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν ζημιωθεί μεγάλα ποσά από την διαφορά της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Για να αντιληφθούμε όμως την τάξη μεγέθους της χασούρας των δανειοληπτών/κέρδους των τραπεζών πρέπει να υπολογιστεί τι έχει πληρωθεί σε ελβετικό φράγκο και τι σε ευρώ.
Read more...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Τα Ελληνικά Δικαστήρια συνεχίζουν να δικαιώνουν  τους δανειολήπτες που έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο με αποτέλεσμα  ακόμα κι αν καταβάλουν κανονικά τις δόσεις τους, να χρωστούν ακόμα και μεγαλύτερο ποσό από το αρχικώς ληφθέν.


Read more...

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ 70.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης -μεταξύ 2006 και 2009 οι τράπεζες, προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, «με δόλωμα» το πολύ χαμηλό επιτόκιο τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες, χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου και χωρίς να τους προτείνουν μέτρα
Read more...

ΑΚΥΡΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ

Τα ελληνικά Δικαστήρια έκριναν ότι είναι άκυροι οι όροι των γενικων συναλλαγών όταν δεν ειναι σαφείς και κατανοητοί για τον μέσο πολίτη όταν αυτός δεν έχει πλήρως ενηρωθεί για τους κινδύνους και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που μπορεί να ενέχουν.


Read more...