Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Από τη διάταξη του άρθρου 1579 ΑΚ συνάγεται ότι η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσεται και η υιοθεσία τέκνου της συζύγου του υιοθετούντος, αφού μεταξύ του τελευταίου και του τέκνου της συζύγου του υπάρχει συγγένεια εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.


Read more...

ΔΕΚΤΗ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ –Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν.


Read more...

ΔΙΑΖΥΓΙΑ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ακούμε την λέξη διαζύγιο, σχεδόν καθημερινά γύρω μας.  Κάποιοι  έχουν βιώσει την διαδικασία του διαζυγίου, άλλοι πιο τυχεροί, όχι.  Τι πραγματικά ξέρετε όμως για τα διαζύγια και  το πώς χορηγούνται;  Ποια είναι η διαδικασία για να βγει ένα διαζύγιο και πόσο χρονοβόρα είναι;

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη διαζυγίου: α) Το συναινετικό, β) της διετούς διάστασης και γ) του ισχυρού κλονισμού.

Το διαζύγιο βγαίνει με δικαστική απόφαση.


Read more...

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΣΥΖΥΓΟΥ

Δικαίωμα διατροφής μετά από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης δεν έχουν μόνο τα ανήλικα τέκνα ή τα ενήλικα που αποδεδειγμένα σπουδάζουν αλλά και ο/η σύζυγος που έχει το μικρότερο απο τους δύο εισόδημα, με αίτημα του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή μονο της τακτικής αγωγής.
Read more...

Δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ γονέα και τέκνου. Δεν επέρχεται παραβίαση, αν αρνείται το τέκνο.

 Κατά το άρθ. 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό, τα σχετικά δε με την επικοινωνία καθορίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο και σύμφωνα με  τις ανάγκες  και υποχρεώσεις κάθε οικογένειας.

 Εξάλλου κατά μεν το άρθ.


Read more...

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει φέρει πολλές αλλαγές στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Η ανεργία, η μείωση του μισθού σε συνδυασμό με τα σταθερά πάγια έξοδα και την αυξημένη φορολογία, έχουν προκαλέσει πολλες δυσκολίες και δυσχέρειες στις ανειλημμένες υποχρέωσεις των διαζευγμένων γονέων στην καταβολή διατροφής για τα ανήλικα τέκνα τους.
Read more...