Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Γιατί είναι ευκαιρία για αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα της κρίσης, ένας νέος νόμος ισχύει από το 2013 σε  μια προσπάθεια να δοθεί  πνοή στην  παγωμένη αγορά ακινήτων. 

Με το νόμο αυτό προβλέπεται μία νέου τύπου άδεια παραμονής πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα συνεχών ισόχρονων ανανεώσεων για πολίτες που δεν είναι Έλληνες αλλά έχουν ή προτίθενται να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με την προϋπόθεση η αξία της περιουσίας αυτής  να ανέρχεται τουλάχιστον  στο ποσό των 250.000 €.


Read more...

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Από τη διάταξη του άρθρου 1579 ΑΚ συνάγεται ότι η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εντάσσεται και η υιοθεσία τέκνου της συζύγου του υιοθετούντος, αφού μεταξύ του τελευταίου και του τέκνου της συζύγου του υπάρχει συγγένεια εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.


Read more...

ΔΕΚΤΗ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ –Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν.


Read more...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ & ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Η μεταβολή του κύριου ονόματος αποφασίζεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά την διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας.

Η αίτηση συντάσσεται και κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η αλλαγή του κυρίου ονόματος δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση.


Read more...

Υποβολή έγκλησης με εξουσιοδότηση προσώπου που διαμένει στο εξωτερικό

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαμένοντος στο εξωτερικό δίδοντος την πληρεξουσιότητα για υποβολή έγκλησης. Νόμιμη η εξουσιοδότηση χωρίς σφραγίδα της Χάγης.

H υποβολή της εγκλήσεως από τον παθόντα που θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, γίνεται απευθείας στον Εισαγγελέα Πλημ/κών ή και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους είτε από τον ίδιο τον μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο.
Read more...

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση δωρεάς, που καταρτίστηκε στις ΗΠΑ και έγινε αποδεκτή μετά από χρόνια στην Ελλάδα χωρίς οι συμβαλλόμενοι να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο, αν ανακληθεί εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο με κριτήρια την ελληνική ιθαγένεια των μερών και τον τόπο όπου έγινε η αποδοχή της πρότασης. Με τη δήλωση ανάκλησης ο δωρητής δεν αποκτά αυτοδίκαια την κυριότητα του δωρηθέντος.
Read more...

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες φορολογούμενοι αλλά και όσοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλαδα πληρώνουν  κάθε χρόνο τον ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων). Στην  πρώτη του εμφάνιση ο ΕΝΦΙΑ πληρωνόταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και ήταν το γνωστό σε όλους «χαράτσι».  Οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ του έτους 2014 ολοκληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου 2015.


Read more...

ΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Οι ρίζες της ελληνικής οικογενείας είναι βαθιές και διαρκούν μέσα στο χρόνο. Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς, μπορεί να ξέρουν τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ελλάδας, ακόμα και να μιλούν την Ελληνική γλώσσα, δεν αποκτούν όμως εκ γενετής την ελληνική ιθαγένεια.

 Ο τρόπος για να αποκτήσει κάποιος την Ελληνική Ιθαγένεια δεν είναι πολύπλοκος αλλά ούτε και ευρέως γνωστός.


Read more...

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Το νομοθετικό καθεστώς της Ελλάδας ορίζει ότι όποιος είναι ιδιοκτήτης ακινητου στην ελληνική επικράτεια οφείλει να το δηλώνει στην Εφορία και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε9.
Τα δύο τελευταία χρόνια όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα δηλώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet.


Read more...