Κάθε νομική υπόθεση είναι ξεχωριστή, απαιτεί συνεχή έρευνα της νέας νομοθεσίας και προσήλωση στη λεπτομέρεια.


Η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και το συμφέρον του πελάτη αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα στον χειρισμό των υποθέσεων.

Με 15 χρόνια δικαστηριακής εμπειρίας σε όλους τους τομείς δικαίου αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την επικράτεια...

Legal

Action.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έφτασε το θέμα υπαγωγής των κόκκινων δανείων του ΟΕΚ στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου των υπερχρεωμένων όπου και τελικά δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες και τα δάνεια αυτά επιδέχονται πλέον ρύθμισης. Δηλαδή και για τα δάνεια αυτά, μπορεί να γίνει «κούρεμα» χρεών, αποπληρωμή σε πολλές δόσεις και «πάγωμα» της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας.
Η Ολομέλεια του Α.Π.


Read more...

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ο ΝΕΟΣ ν. ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 20.000 ΕΥΡΩ

 Με ερμηνευτική εγκύκλιο των τροποποιήσεων που έγιναν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα σημειώνεται και η έναρξη ισχύος των αλλαγών στο νόμο Κατσέλη, που είναι η 19η Αυγούστου 2015.

Οι βασικές διαφοροποιήσεις στο Νόμο Κατσέλη είναι οι εξής: 

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν.


Read more...

Υπερχρεωμένα. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εξαιρείται των ρυθμίσεων.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκτός από ευνοϊκούς όρους σχετικά με τα δάνεια διέθετε και ένα ειδικό καθεστώς αποπληρωμής τους, διαφορετικό από εκείνο των τραπεζικών ιδρυμάτων, νομοθετικά κατοχυρωμένο με τους  ν. 2214/1994 και 3867/2010 που επέτρεπε στο ΤΠΔ να εισπράττει την δόση του δανείου  ακόμα κι απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη.


Read more...