• Anastasia Mιliou

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Το νομοθετικό καθεστώς της Ελλάδας ορίζει ότι όποιος είναι ιδιοκτήτης ακινητου στην ελληνική επικράτεια οφείλει να το δηλώνει στην Εφορία και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε9.

Τα δύο τελευταία χρόνια όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα δηλώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet.

Οι φορολόγουμενοι αποκτούν προσωπικούς μυστικούς κωδικούς πρόσβασης στο συστημα αυτό, όπου δηλώνουν όλες τις φορολογικές δραστηριότητες τους, μεταξύ των οποίων ετήσια δήλωση εισοδήματος και μεταβολές στα ακινήτα που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Τα τελευταία επίσης χρόνια, οι Ελληνες φορολογούμενοι αλλά και όσοι δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας ή Έλληνες άλλα έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, φορολογούνται με ένα επιπρόσθετο φόρο τον γνωστό ΕΝΦΙΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ), ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τα δηλωμένα από τον καθένα ακίνητα.

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε9 ήταν την άνοιξη του 2014, όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων κλήθηκαν να υποβάλουν ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 με όλα τα στοιχεία των ακινήτων που ζητούσε το σύστημα.

Επειδή προέκυψαν πολλά λάθη ή παραλείψεις που οδήγησαν σε άδικη υπερφορολόγηση των ιδιοκτητών ακινήτων, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε προθεσμία διόρθωσης των Ε9 του 2014 αλλά και παλαιότερων ετών, δηλαδή από 2010 μέχρι το 2014 ώστε να διορθωθούν τα στοιχεία κα ως συνέπεια να μειωθεί ο φόρος ΕΝΦΙΑ.

Ο φόρος ΕΝΦΙΑ που μέχρι πρότινος αφορούσε μόνο τα οικόπεδα και σπίτια, τώρα περιλαμβάνει και τα αγροτεμάχια.

Η προθεσμία για την υποβολή νέου Ε9 παρατείνεται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2014. Μετά τη διόρθωση των εσφαλμένων ή ελλειπών στοιχείων, η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται αυτόματα και τυχόν επιπλέον φόρος θα συμψηφιστεί στις επόμενες 4 δόσεις. Αν η επιστροφή φόρου είναι άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα κληθεί να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσης.

Τα 8 βασικά σημεία του Ε9 που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι:

1. Για ημιτελές ακίνητο μη αποπερατωμένο, μη ηλεκτροδοτούμενο ή ηλεκτροδοτούμενο με εργοταξιακό ρεύμα και κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

-Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα».

- Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

- Στη στήλη 32 του Πίνακα 1 ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32 αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

2. Για κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο που παρέχει έκπτωση 20%.

Αφορά ακίνητα κενά και χωρίς ρεύμα καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

- Στη στήλη 32 του πίνακα 1 ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

-Στη στήλη 30 του πίνακα 1 η ένδειξη «ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

- Στη στήλη 31 του πίνακα 1 ο αριθμός παροχής ρεύματος.

3. Για όροφο κατοικίας που ανεβάζει τον συντελεστή του φόρου.

Αν ιδιοκτήτης διαμερίσματος στον 1ο όροφο δεν συμπλήρωσε καθόλου τη στήλη 11, τότε κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται ότι διαμένει στον 6ο όροφο και έτσι αυξάνεται ο συντελεστής στο 1,03 αντί 1 που ειναι το σωστό. Για να διορθωθεί το λάθος πρέπει να γραφτεί στη στήλη 11 ο σωστός κωδικός.

Οι κωδικοί είναι Υ για υπόγειο, Ο για ισόγειο, 1 για πρώτο όροφο, 2 για δεύτερο κ.ο.κ. Για μεζονέτες αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος. Αν δηλαδή πρόκειται για μεζονέτα τρίτου και τέταρτου ορόφου, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός 4.

4. Για βοηθητικούς χώρους που έχουν έκπτωση 90% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους κύρους χώρους.

Η επιφανεια των βοηθητικών χώρων αναγράφεται στη στήλη 13 του πίνακα 1.

Οι θέσεις στάθμευσης δηλώνονται με τον κωδικό 6 στη στήλη 9 του πίνακα 1 εφόσον ειναι δηλωμένες στην σύσταση ή στην αδεια οικοδομής σας οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αν δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο αυτής, η επιφάνεια θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ., εκτός αν η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη.

Οι βοηθητικοί χώροι-θέσεις στάθμευσης που δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν ανήκουν ως παρακολούθημα σε οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας δεν αναγράφονται στο Ε9.

5. Τα εμπράγματα δικαιώματα αυξομειώνουν μέχρι και 20% τον ΕΝΦΙΑ.

Οι βασικοί κωδικοί για τα δικαιώματα επί ακινήτων είναι:

- Κυριότητα

- Ψιλή κυριότητα

- Επικαρπία ή οίκηση

- Δικαίωμα επιφανείας

-Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση

- Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση

-Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση.

Αν δεν συμπληρώθηκε κανένας κωδικός στη στήλη 15 για τα κτίσματα, ενώ για την ψιλή κυριότητα του ακινήτου θα έπρεπε να έχει συμπληρωθει ο κωδικός 2, τότε κατά την εκκαθάριση ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

Αν δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει συμπληρωθεί λάθος η στήλη για την επικαρπία και την ηλικία του επικαρπωτή, αυξάνεται κατακόρυφα το ποσό του φόρου. Κι αυτό γιατί αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που κυμαίνεται από το 1/10 μέχρι τα 8/10 που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή.

Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. Επίσης ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από τον φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.

6. Η έλλειψη δήλωσης συνιδιοκτησίας χρεώνει σε έναν ιδιοκτήτη ολόκληρο το ποσό του φόρου.

Για τα κτίσματα η συνιδιοκτησία δηλώνεται στη στήλη 16 του πίνακα 1, για τα οικόπεδα στη στήλη 20 και για τα γήπεδα στη στήλη 19 του πίνακα 2. Αν δεν έχει αναγραφεί ή έχει εγγραφεί λανθασμένα το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η Εφορία υπολογιζει ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

7. Για τα γεωργικά κτίσματα τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.

- Οι βοηθητικοί χώροι και τα μαντριά γεωργών και κτηνοτρόφων που εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ πρέπει να δηλωθούν. Με τον κωδικό 51 δηλώνονται στον πίνακα 1 στήλη 9 τα ειδικά κτίρια γεωργικής χρήσης, με τον κωδικό 52 τα ειδικά κτίρια κτηνοτροφικής χρήσης.

- Στέρνες και πηγάδια νερού δεν αναγράφονται στο Ε9 αλλά οι γεωτρήσεις δηλώνονται.

8. Για κατοικία σε αγροτεμάχια που διπλασιάζει τον συντελεστή του ΕΝΦΙΑ.

Στη στήλη 17α αναγράφεται η επιφάνεια κατοικιών, στη στήλη 17β αναγράφεται η επιφάνεια αποθηκών και γεωργικών κτισμάτων, στη στήλη 17γ η επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων και στη στήλη 17 αναγράφεται το άθροισμα της επιφάνειας όλων των κτισμάτων.

Αν έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θεωρείται ότι στο αγροτεμάχιο βρίσκεται κατοικία με αποτέλεσμα ο φόρος να διογκωθεί υπέρμετρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση φορολογουμένου που έχει αποθήκη σε χωράφι για την οποία με βάση τον νόμο απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ και δεν έχει συμπληρώσει την επιφάνειά της στη στήλη 17β, αυτόματα η αποθήκη λογίζεται από την Εφορία ως κατοικία και ο συντελεστής του φόρου πολλαπλασιάζεται επί 2.

Επίσης προβληματα παρουσιάζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Αυθαίρετα: Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά, είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.

2. Ημιυπόγεια: Οι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι. Ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος. Σε περίπτωση εμπράγματων δικαιωμάτων σε μονοκατοικίες, κατοικίες ή διαμερίσματα που εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργικής ενότητα αναγράφεται ο κωδικός του υψηλότερου ορόφου. Προσοχή: Επαγγελματικές στέγες οι οποίες έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα και εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους αναγράφονται ανά όροφο.

3. Επιφάνεια κύριων χώρων: Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα σε ακέραιο αριθμό και προαιρετικά μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εφόσον επί ακινήτου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την οποία εξαντλείται το σύνολο (100%) του ακινήτου, αναγράφεται η επιφάνεια των κύριων χώρων αυτής και όχι η επιφάνεια τυχόν κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής.

4. Δικαίωμα υψούν: Οταν έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.

Εάν υπάρχει, ως αυτοτελής ιδιοκτησία, δικαίωμα υψούν που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη επιφάνεια και έχει χτιστεί μόνο ένα μέρος αυτής και υπολείπεται η ανέγερση του υπολοίπου κτίσματος, δηλώνεται το υφιστάμενο κτίσμα και στην ίδια γραμμή δηλώνεται το οικόπεδο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας το ποσοστό επί του οικοπέδου, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν και στο εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού. Στην περίπτωση αυτή στη στήλη 22 δύναται να αναγράφεται η επιφάνεια των κτισμάτων της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν ήδη ανεγερθεί.

5. Απαλλοτρίωση Σε περίπτωση γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί πράξη εφαρμογής και εκκρεμεί η κύρωση αυτής, ο φορολογούμενος, μέχρι την κύρωσή της, αναγράφει το ακίνητο ως οικόπεδο στην κατάστασή του, με την ένδειξη ότι τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επισημαίνεται ότι, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, αναγράφεται σε μία γραμμή το οικόπεδο το οποίο απομένει και σε διαφορετικές γραμμές αναγράφονται τα τμήματα για τα οποία εκκρεμεί αποζημίωση και μέχρι την καταβολή αυτής.

6. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα: Αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας αναγράφονται ως κατοικίες ενώ αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης ως επαγγελματικές στέγες.


Πρέπει δε να σημειωθεί ότι όλοι ανεξαρτήτως κατοικίας που έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλουν Ε9 και να πληρώσουν φόρο ΕΝΦΙΑ. Η τυχόν μη έγκαιρη δήλωση ακινήτων επισύρει πρόστιμα.

Αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ ή δεν γνωρίζει πώς να κάνει την δήλωση του Ε9 θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον έμπιστο του στην Ελλάδα ή σε λογιστή ή δικηγόρο για να αναλάβει την φορολογική αυτή τακτοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού υποχρεούνται για τις φορολογικές τους δηλώσεις να ορίζουν κάποιον αντίκλητο (φορολογικό εκπρόσωπο) στην Ελλάδα. Η δήλωση αυτή γίνεται με μια απλή εξουσιοδότηση βεβαιωμένη από το Ελληνικό Προξενείο ή συμβολαιογράφο με αποστίλη και με απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.

3 views0 comments

Recent Posts

See All